Общи условия

Моля, преди използването на www.alphyca.bg, www.spirulina.bg, www. anemia.bg да ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия.

С всяко Ваше пряко или косвено използване съдържанието на www.alphyca.bg, www.spirulina.bg, www. anemia.bg, както и на предлаганите чрез тях стоки, услуги или информация, Вие приемате клаузите на настоящото споразумение за уреждане на отношенията между Вас и “Алгае България” ООД.
Моля да имате предвид, че не би следвало да продължавате използването на www.alphyca.bg, www.spirulina.bg, www. anemia.bg,, ако не сте съгласни с изложените тук Общи условия.

Общи условия

“Алгае България” ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 201946639 и адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ул.“Евлоги Георгиев“ № 72, ап.17.

Уебстраниците www.alphyca.bg, www.spirulina.bg, www. anemia.bg, в т.ч. и приложенията им, поддържани от “Алгае България” ООД, имат информационен и комерсиален характер. Достоверността и точността на представената информация са гарантирани, доколкото тя изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.
С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, заинтересованите лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни, чрез формата за контакт в сайта или на тел. 0877 991 179.
„Алгае България“ ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебстраниците и информацията, публикувана в тях.

Отговорност

Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, услугите или информацията, предлагани чрез www.alphyca.bg, www.spirulina.bg, www. anemia.bg или преди да решите да съобразите поведението си с всяка, предоставена от тези уебресурси информация, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите, които не са произведени от „Алгае България“ ООД е представена единствено като листовка за начина им на използване, предоставена от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на „Алгае България“ ООД. Получената информация по какъвто и да е начин не препоръчва и не би следвало да се третира като насърчаваща прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. Въпреки отговорността и контрола, който прилагаме върху съдържанието, „Алгае България“ ООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената  информация. „Алгае България“ ООД не изключва възможността за грешки, пропуски, неактивности, закъснение и загуба на данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.
„Алгае България“ ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, в случай, че същата се окаже неактуална за съвременното ниво на развитие на науката.

Авторски права

Материалът публикуван в сайта на „Алгае България“ ООД не може да бъде копиран, разпространяван, възпроизвеждан, обработван или препращан в каквато и да е форма, без разрешение на „Алгае България“ ООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. „Алгае България“ ООД забранява публикуване на части от сайта или на цяло копие от него.

Защита на личните данни

В базата данни на „Алгае България“ ООД Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да удостоверим достъпа Ви до сайта или за изследване на потребителското преживяване и мнение и подобряване качеството на обслужването. Задължени сме да не предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен в случаите, когато законът го изисква.
Предоставената в сайта информация, описва общи здравословни принципи и в никакъв случай не е предназначена като инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се експлоатира и тълкува като такава.
Предоставената информация има ориентировъчен характер и не може да замени реалната медицинска консултация или преглед. Същата не е ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества медицинската консултация, диагностика или лечение от квалифициран лекар. Тя е с чисто справочен характер и единствената и цел е да Ви осигури още един източник на информация. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА КЪМ ПРАВОСПОСОБЕН И КВАЛИФИЦИРАН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна и същата следва да се проверява чрез квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.
Именно поради това, ползвайки www.alphyca.bg, www.spirulina.bg, www. anemia.bg, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или настъпили вреди, в резултат от използване съдържанието на споменатите по-горе уебресурси.

За www.alphyca.bg, www.spirulina.bg, www. anemia.bg

„Алгае България“ ООД си запазва правото да коригира по всяко време евентуални неточности, грешки или пропуски в представената информация. Тъй като част от информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за коректността, точността, надеждността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции, които не са обект на нашето собствено производство. Ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на уебстраниците без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.
Използването на предоставените в уебстраниците връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.
Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на актуалност и точност в предоставяната информация за да сме максимално полезни за Потребителя.

Търговска марка и авторски права

Съдържанието на уебстраниците www.alphyca.bg, www.spirulina.bg, www. anemia.bg е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.
Регистрация
Електронният магазин на „Алгае България“ ООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и/или услугите, предлагани в него.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура, телефон за контакт, както и валиден адрес и e-mail адрес.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от „Алгае България“ ООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, регулярно изпращане на информация, свързана с промяна в статуса на поръчки на Потребителя, информационен бюлетин, който евентуално може да представлява интерес за него и други подобни. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
Регистрацията на всеки потребител и събраните от „Алгае България“ ООД лични данни за него могат да бъдат премахнати от базата на сайта по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на office@algalive.bg.
„Алгае България“ ООД събира следната информация за потребителите:
Лична информация за потребителите:
Име
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща
Информация за търговците и юридическите лица – нетърговци:
Фирма
Данни за търговците и юридическите лица – нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС,
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни „Алгае България“ ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/или услугите, предлагани от „Алгае България“ ООД.

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят трябва да уведоми „Алгае България“ ООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
„Алгае България“ ООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефон за контакт, електронна поща. „Алгае България“ ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Електронният магазин на „Алгае България“ ООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
При потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Срок на доставка

Обикновено времето за доставка не надвишава 5 работни дни, но в случаите когато
предоставяме на своите клиенти абсолютно свеж продукт (жива суперхрана като Свежа Спирулина) доставките са съобразени с графика за добив и преработка. При заявка ще получите потвърждение по телефон за дата на доставката като тя ще бъде първият ден след поръчката, в който има планувано пакетиране на готова прдукция.
Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:
Липса на наличност на поръчаната стока;
Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, „Алгае България“ ООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

Начини на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.
Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Използваме метод за плащане „Наложен Платеж“.
Заплащате в брой стойността на вашата поръчка на куриера в момента на доставката.

Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:
Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез нарочно писмено изявление на office@alphyca.bg.
Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.
Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, 14 дневния срок започва да тече от деня на приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се съ 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@alphycabg.symbiotech.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.